RentMagic logo

Verhoog je productiviteit met deze online verhuursoftware. Alles geïntegreerd in één softwaresysteem voor jouw organisatie. Materialen, klanten, administratie, planning en alle communicatie.

Dashboard on mobile device

Instellingen Financieel

< Terug naar overzicht

Periode prijzen vasthouden

Deze instelling zorgt ervoor dat wanneer een prijs voor een artikel wijzigt, deze op de actieve orders gelijk blijft. Als deze instelling uit staat zullen bij het factureren altijd de prijzen op het artikel (in combinatie met de prijsafspraken) als basis worden gebruikt. Zeker voor langdurige orders of contracten, kan het interessant zijn om periodeprijzen vast te houden.

Aantal dagen tussen facturen

Het Aantal dagen tussen facturen geeft aan wanneer een actieve order in het factureren overzicht komt. Nadat een actieve order is gefactureerd zal de order pas weer in het facturatie overzicht komen nadat deze gesloten is, of nadat het aantal dagen van deze instelling wordt bereikt. Deze instelling kan overigens per klant worden aangepast. Als op klantniveau deze instelling gedaan wordt, dan zal deze leidend zijn.

Periode opsplitsen

Deze instelling zorgt ervoor dat een gekozen periode op een order opgesplitst kan worden. Er kan dan een decimaal gebruikt worden in de periode, waardoor er niet met gehele eenheden gewerkt wordt. Sommige organisaties maken geen gebruik van verschillende verhuurperiodes per artikel, dan is het aan te bevelen om met periode opsplitsen te werken. Als je wel werkt met verschillende tijdseenheden, dan is het niet aan te bevelen om met periode opsplitsen te werken. Tijdseenheden zijn bijvoorbeeld dag en week.

Groeperen op

Deze instelling geeft aan op welke manier orders in dezelfde facturatierun gefactureerd dienen te worden, oftewel een verzamelfactuur. Dit kan op verschillende manieren:

  • Order:Voor elke order wordt een eigen factuur gemaakt – er wordt dan geen verzamelfactuur gemaakt.
  • Klant:Alle orders voor dezelfde klant worden samen op één factuur geplaatst – verzamelfactuur per klant.
  • Referentie: Alle orders voor dezelfde klant met dezelfde referentie worden samen op één factuur geplaatst – verzamelfactuur per klant. Dit kan interessant zijn om losse projecten of PO (purchase orders) op één factuur te vermelden.

Voorgaande berekening aftrekken

Deze instelling geeft aan of de eerder gefactureerde prijs op een orderregel afgetrokken moet worden van een daaropvolgende factuur. Deze instelling dient aan te staan als je tussentijds factureert en als de prijzen na verloop van een specifieke periode kunnen wijzigen voor de gehele looptijd van een order (bij langdurige orders). Als de prijzen tussentijds niet wijzigen dan kan de instelling uit blijven.

  • Voorbeeld van tussentijds facturen met een dag en week prijs
    Als een artikel 5 euro per dag kost en 22 euro per week, dan kan deze na 3 dagen gefactureerd worden voor 15 euro. Wordt de order na 2 weken afgerond dan wordt er een 2e factuur gemaakt voor 2 weken à €22 – €15.
  • Voorbeeld van tussentijds facturen met een dag prijs
    Als een artikel 5 euro per dag kost, dan kan deze na 3 dagen gefactureerd worden voor 15 euro. Wordt de order na 2 weken afgerond dan wordt er een 2e factuur gemaakt voor 11 dagen à €5. De eerder gefactureerde 3 dagen hoeven dan niet afgetrokken te worden.

Standaard betaalmethode

De instelling Standaard betaalmethode geeft aan welke betaalmethode standaard op een factuur wordt geplaatst. De betaalmethode kan ook per klant worden ingesteld, deze zal dan leidend zijn.

Geldigheidsduur offerte in dagen

Deze instelling geeft aan wat de standaard geldigheidsduur is van offertes. Tijdens de aanmaak van een offerte, zal de vervaldatum gelijk zijn aan de offertedatum plus het aantal dagen wat ingesteld is.

Gebruik order picking

In de wat grotere organisaties, of bij bedrijven waar heel veel orders aangemaakt worden, is het interessant om orderpicking in te schakelen. In de standaard werkstroom wordt order picking dan geactiveerd. Het systeem gaat er vanuit dat voordat een order uitgeleverd wordt, er eerst een magazijnopdracht aangemaakt wordt. In het magazijn worden alle artikelen verzameld op een picklijst, soms ook van meerdere orders tegelijk zodat de looproute zo efficiënt mogelijk is. Na de verzameling zullen de uiteindelijke orders klaargemaakt worden om uit te leveren. In kleinere magazijnen is het niet nodig om Gebruik order picking in te schakelen.

Vorige Systeeminstellingen info
Volgende Instellingen Algemeen
Inhoud
nl_NLNederlands