RentMagic logo

Verhoog je productiviteit met deze online verhuursoftware. Alles getegreerd in één softwaresysteem voor jouw organisatie. Materialen, klanten, administratie, planning en alle communicatie.

Dashboard on mobile device

Dimensie info en acties

< Terug naar overzicht

Dimensies worden gebruikt om extra informatie op een orderregel vast te leggen. Voorbeelden van dimensies zijn kostenplaatsen, personeelsleden of projecten. De dimensies die hier vastgelegd worden zijn algemene dimensies en kunnen door elke klant gebruikt worden. Deze zijn dus systeembreed te gebruiken. Daarnaast is het ook mogelijk om klantspecifieke dimensies aan te maken.

In eenvoudigere verhuursituaties worden dimensies meestal niet gebruikt. Een veld als referentie op een order geeft al genoeg informatie. Dimensies zijn bedoeld voor B2B doeleinden waarbij er tijdens het bestelproces extra informatie moet worden vastgelegd. Veelal wordt deze functionaliteit gebruikt voor grotere bedrijven, waarbij interne verrekeningen verwerkt worden. Het is dan mogelijk om met RentMagic de klant tegemoet te komen voor een stukje extra informatievastlegging. Tijdens het opmaken van rapporten, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld verzamelfacturen te maken. Op deze verzamelfacturen kun je een groepering tonen per dimensie. RentMagic biedt hier een stukje ‘extra toegevoegde waarde’ voor je klanten.

Als dimensies worden gedefinieerd, is het nog geen verplichting om ze te gebruiken binnen het verhuurproces. Voor sommige klanten zal het niet relevant zijn dimensie gegevens vast te leggen.

Instellingen > Systeem > Dimensies

Het overzicht van alle dimensies binnen RentMagic wordt nu geopend.

Uitleg velden van een dimensie

Dimensie toevoegen

Als je een dimensie wilt toevoegen, klik je op nieuw.

In dit scherm kun je de dimensie vastleggen en op een later tijdstip kun je de zogenaamde dimensieobjecten aanmaken. Dimensieobjecten worden vastgelegd per klant, en zijn altijd van een type dimensie. Bijvoorbeeld de dimensie ‘Personeel’ kan hier worden aangemaakt en later kan dan bij een klant het dimensie object ‘Piet Jansen’ worden aangemaakt. Als je informatie van de dimensie hebt ingevuld, klik je op opslaan om de dimensie te bewaren. De dimensie kan dan direct worden gebruikt. Klik op opslaan en nieuw om direct nog een nieuwe dimensie aan te maken.

Uitleg velden van een dimensie

Nadat je de dimensie hebt opgeslagen is het mogelijk om velden te definiëren. Meer informatie vind je hierover bij tabbladen.

Uitleg tabbladen binnen een dimensie

Dimensie wijzigen

Als je een bestaande dimensie wilt aanpassen, dubbelklik de dimensie in het overzicht. Het dimensie details scherm wordt dan geopend en je kunt je wijzigingen daar doorvoeren.

Je kunt op een later tijdstip een dimensie altijd van omschrijving wijzigen. Pas de informatie aan in het dimensie details scherm. Klik vervolgens op opslaan om de gegevens te bewaren.

Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd is het aan te raden om ook de tabbladen te doorlopen.

Uitleg tabbladen binnen een dimensie

Dimensie verwijderen

Als een dimensie gedurende langere tijd niet meer wordt gebruikt, is het verstandig deze dimensie ook op te ruimen. Alle historische gegevens die in het verleden aangemaakt zijn op de te verwijderen dimensie blijven bestaan. Ook rapportages zullen niet worden beïnvloed. Het verwijderen van de dimensie heeft alleen invloed op het verhuurproces zelf. Tijdens het aanmaken van een order zal de dimensie niet meer worden getoond.

Om één of of meerdere dimensies te verwijderen kun je deze in het overzicht selecteren door op het selectievakje te klikken. Klik vervolgens op verwijderen. De dimensies worden per direct uit het systeem verwijderd.

Volgende Dimensie velden
Inhoud
nl_BENederlands (België)