RentMagic logo

Verhoog je productiviteit met deze online verhuursoftware. Alles getegreerd in één softwaresysteem voor jouw organisatie. Materialen, klanten, administratie, planning en alle communicatie.

Dashboard on mobile device

BTW code info en acties

< Terug naar overzicht

Als er handel wordt gedreven, moet men ook altijd rekening houden met de BTW. Binnen RentMagic zijn voldoende mogelijkheden om de administratie van de BTW correct bij te houden. RentMagic is voorzien om ook internationale handel te drijven, met alle bijbehorende mogelijkheden om BTW vast te leggen. Een veelvoorkomende manier is het verleggen van de BTW voor de buitenlandse handel, bijvoorbeeld binnen de EU, mits een BTW nummer bekend is en de klant daardoor dus ook gebruik mag maken van de verleggingsregel.

De BTW binnen RentMagic is tweeledig: je kunt BTW codes bijhouden en je kunt BTW plichten bijhouden. BTW codes hebben betrekking op artikelen/producten. Een BTW plicht heeft betrekking op de klant. Tijdens het handelsproces zal RentMagic voor jou de juiste BTW toerekenen aan je klant. Het is ontzettend belangrijk om de BTW administratie vooraf goed in te richten, immers het is erg lastig om achteraf de BTW boekhouding volledig opnieuw in te richten. Dit zal dan complicaties geven in je historie.

BTW codes kunnen naar gelang aangemaakt worden. In ieder land gelden andere BTW regels, als ook andere BTW percentages die worden toegepast. Binnen RentMagic start je met een schone lei, waardoor je de BTW codes als eerste moet aanmaken. De BTW codes die je gebruikt zijn de codes die echt voor jouw handel van toepassing zijn. In Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van de twee tarieven hoog en laag, oftewel 21% en 9%. In België respectievelijk 21% en 6%. Deze codes zullen dan aangemaakt moeten worden in het systeem.

De aangemaakte BTW codes kunnen later geselecteerd worden per artikel. Ieder artikel heeft dus een BTW code.

Als er in de internationale handel hogere B2C omzetten gegenereerd worden in het buitenland (in vele landen gelden andere regels), dan kunnen desgewenst deze BTW tarieven aangemaakt worden. Dit doe je dan echter via de module BTW plicht. In deze module bepaal je welke tarieven toegepast moeten worden voor welke klant.

Instellingen > BTW > BTW codes

Het overzicht van de BTW codes wordt nu geopend.

Uitleg velden van een BTW code

BTW code toevoegen

Als je een BTW code wilt toevoegen, klik dan op nieuw.
Vul beide velden in het scherm in en druk op opslaan om de gegevens te bewaren. Of druk op opslaan en nieuw als je meteen nog een nieuwe BTW code wilt aanmaken.

Uitleg velden van een BTW code

BTW code wijzigen

Als je een bestaande BTW code wilt wijzigen, dubbelklik dan de desbetreffende BTW code in het overzicht. Het BTW code details scherm wordt dan geopend en je kunt daar je wijzigingen doorvoeren.

Na het openen van het scherm kun je vervolgens de twee velden wijzigen en klikken op opslaan om de wijzigingen te bewaren. Wees hiermee voorzichtig, dit is een ongewone handeling. Als er artikelen gekoppeld zijn aan de BTW code, kan dit invloed hebben op de werking van het systeem. BTW tarieven kunnen soms worden aangepast. Zie paragraaf Wetswijziging BTW tarieven voor meer informatie bij wetswijzigingen.

Uitleg Wetswijziging BTW tarieven

BTW code verwijderen

Om één of meerdere BTW codes te verwijderen selecteer je het selectievakje in het overzicht en klik je op verwijderen. Dit is een bijzondere handeling, dus let goed op voordat je de handeling uitvoert. Als er artikelen gekoppeld zijn aan de BTW code is het niet mogelijk om een BTW code zonder meer te verwijderen. Zie paragraaf Wetswijziging BTW tarieven voor meer informatie bij wetswijzigingen.
Als je een BTW code wilt verwijderen zul je alle gekoppelde artikelen aan een andere BTW code moeten hangen, alvorens dat de verwijdering daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.

Uitleg Wetswijziging BTW tarieven

Volgende Wetswijziging BTW tarieven
Inhoud
nl_BENederlands (België)